Hier ben ik, ik ben de schuldige. (verhaal)
Extaze 15 NR 3 oktober 2015

AUTO-RECYCLING IN GHANA. (verhaal)
Streven culureel maatschappelijk maandblad.
12/2013

Een dorp van duizend ambachten.
Bedrijventerrein De Binckhorst, Den Haag (artikel)
Over hoe laissez faire politiek kan leiden tot interessante
stedenbouwkundige ontwikkelingen van onderop.
(S+RO) 02/2013

Stedelijkheid onderweg.
Hoe nieuwe betekenisvolle plekken ontstaan (essay)
Verhaal over het ontstaan van nieuwe plekken langs de snelweg.
Ons Erfdeel, Vlaams Nederlands cultureel tijdschrift.
(feb 2012)

Polderblindheid
Verkenning van het voormalige smokkelaarsgebied de Lethe.
Verschenen in Noorderbreedte.
(NB#1)2011

De waarheid
Verhaal over een wandeling door New York
aan de hand van het werk van Arnon Grunberg.
Passionate Magazine.
(juni 2010)

Louis Le Roy, tegendraadse bouwmeester  
(portret) Over de bijzondere wereldvisie van een man
met een ijzeren wil en veel geduld.
Verschenen in Noorderbreedte.
(NB#1)2009

Het baldakijn langs de vangrail  (essay)
Verschenen in Noorderbreedte.
(NB#5)2008

Hoe verder weg, hoe beter. (artikel) 
Over het verlangen om buiten de stad te wonen.
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
(S&RO) 06/2008

Geboorte Kanaal van het Geluk  (verhaal)
Over een achtervolging op Amsterdam Zuit WTC.
Verschenen in de Z, driewekelijks Amsterdams Straatmagazine
11 juli 2008

Ich War (auch) in Auschwitz  (artikel)
Over de slijtage van het wereld cultuurgoed door toerisme.
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
(S&RO) 04/2008

Gang van zaken (artikel)
Over Ghanese marktvrouwen die de wereld overvliegen.
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
(S&RO) 01/2008

Toekomstig Erfgoed (artikel)
Verschenen in Cr, Interdisciplinair tijdschrift voor Conservering en Restauratie.
(Cr) 08/2007

De Geur van Sneeuw  (verhaal)
Verhaal verschenen in de folder gemaakt als herinnering aan de
performance die kunstenaar Hieke Pars hield ter gelegenheid van de sloop van de
Morgenstond flat.Locatie: Loevestein 1, Den Haag (zuid west).
Datum: 6 januari 2007.

De Vrijdagavond Revolutie  (artikel)
Over kritische fietsers in New York.
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
(S&RO) 05/2007

E-mail uit De Lucht  (verhaal)
Over een dag in een snelwegrestaurant.
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
(S&RO) 03/2007

Tussen Parkway en Geluidsscherm (essay)
Over kunst langs de snelweg.
Geschreven in samenwerking met Peter Michiel Schaap
voor de expositie On The Road Again,
georganiseerd door het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Drenthe.
Hier was het recente werk van Richard Deacon,
John Körmeling en Ruud van de Wint te zien.
(opening:6 oktober 2006).

Currysaus en uitjes, Flaneren op bedrijventerrein Osdorp  (verhaal)
Over de ervaring van een bedrijventerein als openbare ruite.
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke
(S&RO) 03/2006

Berichtgeving uit Andermans Centrum  (verhaal)
Sfeerschets van winkelcentrum Paddepoel (Groningen)
in het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
(S&RO) 02/2006

Nieuwe Plannen   (artikel)
Over platform innovatie Veenkoloniën anno 2050
Verschenen in Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
(S&RO) 03/2004